FANDOM


148237

רמון היא אחת מחבורת הנערים מהעיר קאנאלייב שהתגלה בסוף ארק 1 כי הם סוכנים של הארגון שניסו לגייס את דמות השחקן.

למרות היותה הנמוכה ומי שנראית כצעירה בחבורה, היא למעשה המבוגרת ביותר, ועם האופי המחוכם והמתחכם שלה, יש לה נטייה להיטפל (אם כי בצורה חברותית יחסית) לחבריה ולחשוף רגשות שהם מסתירים אם היא חושבת שחשיפת הרגשות האלו תועיל.

היא הייתה אחת מהרוצחות של היקארי, לוקאס וג'ון והיא השתמשה בגנגר שלה בעת הרצח.

ארק 1 עריכה

בנוסף, כמו שאר חבריה, הם הביעו סלידה קלה מהיקארי וחבריה עוד טרם הרצח.

כמו שאר חבריה, הטענה לרצח שהן ביצעו היו שמדובר היה בהוראות הארגון, שהן הוראות ממשלתיות - עקב כך שהיקארי, ג'ון ולוקאס, לטענתם, היו מי שהובילו את רד אל הארגון של דארקראי, האחראיים להיפנוזה שלו ומשתפי פעולה עם דארקראי.

פוקימונים עריכה

Gengar

גנגר

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.