FANDOM


Lucas (Pokemon)

לוקאס הוא המקושר של יוקסי (Uxie). הוא גדל בעיירה טווינליף יחד עם היקארי (Hikari), ג'ון (Jun) ורד (Red) (לפני שזה עזב את העיירה לקאנטו). לא הרבה לאחר רד הוא עזב עם משפחתו את העיירה ועבר לעיר סנוופוינט, שם הוא גר עד היום. יחד עם היקארי וג'ון, הוא הסביר לדמות השחקן הרבה על המקושרים וכדומה.

ארק 1 עריכה

את לוקאס פוגשים לראשונה במפגש יזום של היקארי איתו עם דמות השחקן. לג'ובילייף הוא הגיע כדי לעודד את היקארי בתחרות הפוקימונים.

יחד עם היקארי, הוא הסביר על "זמן האפס", המצב בו רק מקושרים יכולים לנוע. זמן האפס, בשונה מהחשבה הראשונית - היא לא עצירתו של הזמן כמו שזה נראה, אלא התנגשות יתר על-המידה של שני מישורים - המישור הפיזי ומישור הקישורים.

העולם מורכב למעשה מכמה מישורים שונים שיחד יוצרים את העולם כמו שאנו מכירים אותו. המישור הפיזי מכיל את הקיום הפיזי של כל דבר ומישור הקישורים את הקישור שהופך פוקימונים אגדיים ובני אדם למקושרים. משום מה, קיימת בעולם כרגע חוסר יציבות של המישורים, וכשהמישור הפיזי ומישור הקישורים מתערבבים יותר מדי האחד בשני, נוצר זמן האפס - בו רק מי שקיים בשני המישורים - המישור הפיזי ומישור הקישורים, כלומר, רק המקושרים, יכולים לנוע.

כמו כן, הוא סיפר לך שהוא, היקארי וג'ון היו אלו שקראו לרד לחזור לסינו, אז הוא נתפס על ידי הארגון של דארקראי והופנט. לטענתו, הארגון ניסה גם לגייס אותם תוך הסבר שהוא שמטרתו לברוא עולם חדש ומושלם. הם סירבו בתשובה בעקבות מה שעשו לרד.

בסוף הארק, יחד עם היקארי וג'ון, הוא נרצח על ידי חבורת הנערים מהעיר קאנאלייב, שמתגלה כסוכנים בעלי פוקימונים חזקים שמטרתם הייתה לחסל את היקארי, לוקאס וג'ון ולהתחבר עם השחקן במטרה לגרום לו להצטרף לארגון אליו הם שייכים - ארגון ממשלתי שפועל כנגד הארגון של דארקראי, העונה לשם "הארגון". בתגובה לשאלות השחקן, הסבירו הנערים מקאנאלייב שהיקארי, לוקאס וג'ון הם חלק מהארגון של דארקראי ואלו שגרמו ופעלו לאפשר את ההיפנוט של רד.

פוקימונים עריכה

Uxie

יוקסי

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.