FANDOM


137777

קודאקה הוא המקושר של זאפדוס וידיד של ריקה. יחד איתה ועם מספר חברים שלהם, כמו גם אחותו הקטנה, קובאטו (Kobato), הם במסע הפוקימונים שלהם יחד.

ארק 1 עריכה

כש"התמונה" הופיעה במרכז הבמה בתחרות הפוקימונים בג'ובילייף, יחד עם ריקה, הוא התפרץ לבמה וזימן את המקושר שלו, שנלחם נגד רד וצמד הבנות במקושרים שלהם - לוגיה, מיו ומיוטו. למרות זאת, הם הפסידו בקרב.

לאחר התחרות הם סיפרו לדמות הראשית על "התמונה", על מנגנון ההגנה שלה ועל העובדה שהארגון ניסה לגייס אותם, אך הם סירבו. הסיבה העיקרית לכך היא שאיתם במסע קובאטו, אחותו הקטנה, אותה דמות השחקן, כמו שאר חבורתם של קודאקה וריקה, לא פגשה, והם לא רצו לסכן את קובאטו ושאר חבריהם בהשתתפות בפעילויות הארגון.

פוקימונים עריכה

145

זאפדוס

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.