FANDOM


110073

היקארי היא המקושרת של הפוקימון מספריט (Mesprit). היקארי גדלה בעיירה טווינליף יחד עם לוקאס (Lucas), ג'ון (Jun) ורד (Red) (לפני שרד עזב לקאנטו). מביניהם היא היחידה שנותרה לגור בעיירה טווינליף.

היקארי היא הראשונה מהחבורה הנ"ל שדמות השחקן פגשה פרט לרד והיא הייתה חלק עיקרי בהסברה על המקושרים לדמות השחקן.

ארק 1 עריכה

הפגישה הראשונית עם היקארי נעשתה בבית קפה, שם כשזמן האפס התחיל רק היא והשחקן יכלו לזוז. שם היא החלה לספר לדמות פרטים על עצמה ועל המקושרים.

ידוע כי היא מתאמת והיא הגיעה לג'ובילייף לקראת התחרות שעומדת להתקיים. כמו כן, היא יכולה לדבר בטלפתיה בעזרתו של מספריט שמשמש כמגשר למחשבות.

היא סיפרה לשחקן על דרך להתחמק מרד - היא סיפרה שהוא נוהג לרוץ ברחובות העיר ופחות נכנס למבנים, כך שלצאת מהעיר או להיכנס למבנה יאפשר לחמוק ממפגש איתו. לאחר מכן הבנת שהסיבה לכך הוא החיפוש של רד בזמן האפס אחר חפץ אותו ניתן לתפוס אך ורק בזמן האפס.

יחד עם לוקאס, היא הסבירה על "זמן האפס", המצב בו רק מקושרים יכולים לנוע. זמן האפס, בשונה מהחשבה הראשונית - היא לא עצירתו של הזמן כמו שזה נראה, אלא התנגשות יתר על-המידה של שני מישורים - המישור הפיזי ומישור הקישורים.

העולם מורכב למעשה מכמה מישורים שונים שיחד יוצרים את העולם כמו שאנו מכירים אותו. המישור הפיזי מכיל את הקיום הפיזי של כל דבר ומישור הקישורים את הקישור שהופך פוקימונים אגדיים ובני אדם למקושרים. משום מה, קיימת בעולם כרגע חוסר יציבות של המישורים, וכשהמישור הפיזי ומישור הקישורים מתערבבים יותר מדי האחד בשני, נוצר זמן האפס - בו רק מי שקיים בשני המישורים - המישור הפיזי ומישור הקישורים, כלומר, רק המקושרים, יכולים לנוע.

כמו כן, היא סיפרה לך שהיא, לוקאס וג'ון היו אלו שקראו לרד לחזור לסינו, אז הוא נתפס על ידי הארגון של דארקראי והופנט. לטענתה, הארגון ניסה גם לגייס אותם תוך הסבר שהוא שמטרתו לברוא עולם חדש ומושלם. הם סירבו בתשובה בעקבות מה שעשו לרד.

בסוף הארק, יחד עם לוקאס וג'ון, היא נרצחת על ידי חבורת הנערים מהעיר קאנאלייב, שמתגלה כסוכנים בעלי פוקימונים חזקים שמטרתם הייתה לחסל את היקארי, לוקאס וג'ון ולהתחבר עם השחקן במטרה לגרום לו להצטרף לארגון אליו הם שייכים - ארגון ממשלתי שפועל כנגד הארגון של דארקראי, העונה לשם "הארגון". בתגובה לשאלות השחקן, הסבירו הנערים מקאנאלייב שהיקארי, לוקאס וג'ון הם חלק מהארגון של דארקראי ואלו שגרמו ופעלו לאפשר את ההיפנוט של רד.

פוקימונים עריכה

Mesprit

מספריט

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.