FANDOM


מישור הקישורים הוא אחד מהמישורים המרכיבים את היקום, אשר מספרם לא ידוע לשחקן.

כמו כל המישורים, הוא מרכיב חלק מהעולם כפי שדמות השחקן מכירה אותו. עם זאת, מסיבה כלשהי, הוא מתערבב יתר על המידה באקראיות עם המישור הפיזי, ויוצר בכך את זמן האפס.

מישור הקישורים הוא המישור המכיל בו את הקשר שבין בני האדם המקושרים לפוקימונים האגדיים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.