FANDOM


מישור הפיזיות, המכונה גם "המישור הפיזי",  הוא אחד מהמישורים המרכיבים את היקום, אשר מספרם לא ידוע לשחקן.

כמו כל המישורים, הוא מרכיב חלק מהעולם כפי שדמות השחקן מכירה אותו. עם זאת, מסיבה כלשהי, הוא מתערבב יתר על המידה באקראיות עם מישור הקישורים, ויוצר בכך את זמן האפס.

המישור הפיזי הוא המישור המכיל את כל הדברים הגשמיים, את הצורות הפיזיות של דברים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.